Affärsmodell 2.0

2 timmar som ger dig inspiration för att maximera värdeskapandet

Anmäl ditt intresse

Vill du ta din verksamhet till nästa nivå? Vill du vässa ditt kunderbjudande? Vill du få inspiration till att använda alla företagets möjligheter för att förbättra dina affärer och din verksamhet?

I vår inspirationsworkshop Affärsmodell 2.0 tar vi fasta på det viktigaste som finns i alla verksamheter – värdet som vi vill erbjuda till de som vi är till för. Kunder. Brukare. Samhället. Våra anställda. Våra leverantörer.

Vi sätter sedan värdeerbjudandet i sitt sammanhang för att förstå de delar som krävs för att lyckas leverera detta på allra bästa sätt. Detta kallas ofta affärsmodellen. Vi ger in kort utblick och ger exempel på drivkrafter för förändring bl.a. digitaliseringen och hållbarhetsfrågorna. Vi går sedan igenom grunden i ett interaktivt verktyg för att analysera kundbehov och matcha detta med ett vasst erbjudande. Vi går också igenom de komponenter som bygger upp hela affärsmodellen och ser hur de olika delarna kan samverka för att bygga en verksamhet med fokus på maximalt värdeskapande. Vi arbetar med ett case där vi provar att arbeta med verktygen.

Denna workshop genomförs med fördel som en intern aktivitet i din organisation och anpassas efter era behov och önskemål. Antal deltagare kan vara ca 5-20 personer.

Detta får ni efter att ha deltagit

  • 2 interaktiva verktyg ni direkt kan använda
  • Ett kompendium som sammanfattar Affärsmodell Canvas
  • Kunskap om hur en affärsmodell är uppbyggd
  • En metod för att omsätta kundbehov till värdeskapande produkter/tjänster

Föreläsare

Mats Goransson farg

Mats Göransson är konsult och utbildare och arbetar inom IT Management och affärsutveckling. Mats kombinerar sina erfarenheter från utvecklings- och ledarroller i stora organisationer med sitt intresse och kunskap inom innovation och nya affärsmodeller. Inom IT Management arbetar Mats med förändringsledning kopplad till IT organisationer och digital transformation. Inom affärsutveckling har Mats fokus på innovation och affärsmodell design. Mats brinner för att hitta lösningar i samverkan mellan olika kompetensområden, branscher och samhällssektorer. 

Anmäl ditt intresse

Kontakta oss!

Har du frågor om utbildningen, eller vill diskutera annat? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!