Affärsmodell Canvas (MGBC)

Verktyg

Digital mognad

Ett verktyg för att bedöma digital mognad
Idag är det stort fokus på digitalisering. Överallt talas om detta som en viktig och avgörande faktor för att utveckla företagen. Det kan vara lite svårt att få en riktigt bra beskrivning på vad man menar med digitalisering. Vi vill försöka göra det så enkelt det bara går att får en uppfattning om var man står. Vi har därför satt samman ett enkelt test – en självskattning, för att bedöma hur långt företaget kommit sin digitaliseringsresa. Testet bygger på de faktorer som ingår i Tillväxtanalys indikator.
Beställ
Verktyg

Affärsmodell Canvas kompendium

Ditt stöd att komma igång
Vi har tagit fram ett kompendium som sammanfattar det viktigaste för att komma igång att arbeta med affärsmodell canvas.
Beställ
Verktyg

Affärsmodell Analys

En självskattning av din affärsmodell
Ett verktyg för att testa affärsmodellen. Var finns styrkorna i affärsmodellen? Var finns svagheterna? Vilka delar skall vi satsa på att utveckla?
Beställ