IT Management

MGBC driver förändringar där digitalisering och IT är drivkrafter. Vi skapar värde genom att förbättra processer, tjänster, organisation och styrning hos våra kunder. Vi hjälper våra kunder att utveckla kompetens för vårt digitaliserade samhälle och tillsammans med kunderna åstadkomma de förändringar som krävs.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter till innovation kring produkter och tjänster processer och hela affärsmodeller. Digitaliseringen ställer också krav på ny kompetens och förmåga att förändra arbetssätt.

Kanske känner du igen någon eller några av frågorna:

  • Hur kan IT-verksamheten bli en proaktiv kraft i verksamhetsutvecklingen?
  • Hur får vi olika delar av organisationen att samverka bättre?
  • Vad krävs av ledarskapet i framtidens IT-organisation?
  • Hur skapar vi en lärande organisation där vi delar med oss av kompetens?
  • Hur utvecklar vi ledningssystem som verkligen hjälper oss att bli bättre?
  • Hur kan IT stödja företagets hållbarhetsstrategi?
  • Hur blir IT och digitaliseringen möjliggörare för hållbara affärsmodeller?
  • Vad är Grön IT – och hur kan vi arbeta med det?

MGBC arbetar i roller som förändringsledare, projektledare, organisationskonsult och processledare, och genomför även analyser och förstudier samt tar rollen som interimschef.

Läs mer om våra tjänster inom området IT Management:

IT Service Management innebär att hantera IT-baserade tjänster genom tjänstelivscykeln. Detta arbete bedrivs idag bl.a. genom att använda ITIL® eller ISO/IEC 20000. ISO/IEC 20000 är en standard och ett ledningssystem för IT-tjänster.

MGBC är associerade till BiTA Service Management som har omfattande erfarenhet och en stor bredd på konsulttjänster inom området IT Service Management.

Kontakta oss!

Låter det intressant? Kontakta MGBC så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika utmaningar och behov!

Vill du diskutera hur vi kan hjälpa er?

image

Mats Göransson